Vegetable Chopsuey

Chop-Suey

Vegetable Chopsuey | වෙජිටබල් චොප්සි

Course Side Dish
Cuisine Chinese

Ingredients
  

 • සිහින්ව කපා ගන්නා ලද ලූනු ගෙඩියක්
 • ඉඟුරු සුදු ලූනු තේ හැඳි එකක්
 • තෙල් මේස හැඳි එකක්
 • පෙති කපා ගත් කැරට් අලයක්
 • කුඩාවට කපා ගන්නා ලද මල් ගොවා ( cauliflower)
 • රතු සහ කහ වර්ණයෙන් යුතු බෙල් පෙපර් කැබලි
 • කුඩාවට කපා ගන්නා ලද බොන්චි කිහිපයක්
 • කුඩාවට කපා ගන්නා ලද ගෝවා කොළ කිහිපයක්
 • baby corn කිහිපයක්
 • කුඩාවට කපා ගත් හතු කිහිපයක්
 • නිවිති කොළ කිහිපයක්
 • එළවළු තම්බා ගත් වතුර මිලිලීටර් සියක්
 • කෝන්පිටි මේස හැන්ද
 • තල තෙල් තේ හැඳි බාගයක්.

Instructions
 

 • භාජනයක් ගෙන එයට වතුර දමා කැරට් මල්ගෝවා සහ බොන්චි විනාඩි දෙකක් තුනක් පමණ තම්බා ගන්න.
 • ඉන්පසු එය එළියට ගෙන සිසිල් වතුරෙහි බහා හොඳින් නිවෙන්න ඉඩහරින්න.පෑන් එකක් ගැන එයට තෙල් එකතු කරන්න ඉන්පසු ළූණු සුදු ළූණු ඉගුරු විනාඩියක් පමණ තෙම්පරාදු කර ගන්න.
 • එයට ඔබ කපාගන්නා සියලු එලවළු එකතුකර කවලම් කරන්න.
 • ඉන්පසු එළවලු තම්බා ගත් වතුර එකතුකර මදක් පිසෙන්න ඉඩ හරින්න
 • මේ අතර කෝන්පිටි තවත් වතුර ස්වල්පයක් සමඟ හොඳින් කවලම් කර ගන්න.
 • ඉන්පසු තෑම්බෙමින් පවතින එළවළු ිශ්‍රණයට කවලම් කර ගත් කෝන් පිටි ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔහු කරගන්න.
 • අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුනු ගම්මිරිස් එකතු කරන්න
 • අවසානයේ තලතෙල් එකතු කරන්න. ඒ වගේම නිවිති කොළ දමා කවලම් කොට මේසයට පිළිගන්වන්න.
Keyword sinhala recipe, Vegetable Chopsuey, වෙජිටබල් චොප්සි

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss! random posts ..